New Book Release

How To
Teach Creativity

This new book will help you kickstart teaching creativity in a systematic and holistic way. It provides a comprehensive hands-on practical introduction on how to teach creativity in all kinds of education, in all kinds of subjects and at all levels of education. The book goes way beyond the traditional simple methods and techniques for designing and facilitating creative processes and workshops.

Keynote speaker

Want one of those genuinely insightful and engaging workshops, speeches or courses that will leave the audience significantly more creative?

training EXPERT

Want an experienced expert to join your team in developing hands-on creativity curriculum that significantly advances creative potential? 

CREATIVITY
COMPETENCY
MODEL

Want to improve your creative competencies and confidence?

ILLUSTRATION SET 1
LEVEL ONE
1
LEVEL ONE
EVERYDAY CREATIVITY

CLEAR UNDERSTANDING OF THE VALUE OF CREATIVITY

PROCEDURES FOR CREATIVITY IN TEAM MEETINGS

focus on solving everyday tasks more creative

LEVEL TWO
2
LEVEL TWO
User-centric creativity

Advanced team creative process methods

Systematic evaluation of creative output

focus on Ideas that better meet user needS

LEVEL THREE
3
LEVEL THREE
Domain creativity

advanced individual creativity approaches

Interconnected individual and team creativity

Open and curious team culture

systematic evaluation of creative skills

focus on creating novel breakthrough solutions

LEVEL FOUR
4
LEVEL FOUR
SOCIETAL CREATIVITY

Creativity as a second nature

Procedures for implementing novel ideas

strong creative perseverance and persuasion

focus on setting new cross-industry standards

LEVEL ONE
1
LEVEL ONE
EVERYDAY CREATIVITY

CLEAR UNDERSTANDING OF THE VALUE OF CREATIVITY

PROCEDURES FOR CREATIVITY IN TEAM MEETINGS

focus on solving everyday tasks more creative

LEVEL TWO
2
LEVEL TWO
User-centric creativity

Advanced team creative process methods

Systematic evaluation of creative output

focus on Ideas that better meet user needS

LEVEL THREE
3
LEVEL THREE
Domain creativity

advanced individual creativity approaches

Interconnected individual and team creativity

Open and curious team culture

systematic evaluation of creative skills

focus on creating novel breakthrough solutions

LEVEL FOUR
4
LEVEL FOUR
SOCIETAL CREATIVITY

Creativity as a second nature

Procedures for implementing novel ideas

strong creative perseverance and persuasion

focus on setting new cross-industry standards

Starter package

Hands-on introduction to creativity competency level one, detailing how to nurture creativity systematically in a team, classroom, organisation or educational institution. This inludes a toolbox with 30 days of creativity training exercises and support for implementation. The package finishes with an evaluation of the training and discussion of future steps for how to further advance creativity.

Advanced package

Evaluation of current competency level. Hands-on introduction to next competency level, detailing how to nurture creativity in a team, classroom, organisation or educational institution. This includes a 3 months creativity training package. The package finishes with an evaluation of the training and discussion of future steps for how to further advance creativity.

1 +
course participants
1 +
keynote participants
 • It truly changed me. It made me more confident and daring.
  Silvie Vale, Communications consultant

 • This has been the most important and useful learning experience in my 16 years of education.
  Course participant

 • I followed the process and we got a very innovative idea – It actually got patented.
  Anders Baek, Senior Mechanical Engineer

 • Within a week my brain was totally reconfigured.
  Course participant

 • I have learned to approach my professional field much differently and in a more playful way.
  Kamilla Rasmussen, Marketing consultant

 • I realised that, if I want, I can produce 200 ideas to solve a single problem.
  Fabrizio Negretti, Course participant

PHD CHRISTIAN BYRGE

“My passion and expertise are to help educators and managers across all domains to design serious, inspiring and playful training that develops creative skills at all levels of education and for all types of private and public organisations”

Curious Researcher

Christian Byrge is a full professor in creativity as well as an associate professor in business creativity. He achieved his PhD degree for his research on enhancing creativity in education as well as in companies and public institutions. He has published several research papers and books on how to nurture creativity and is a member of the editorial boards for relevant journals such as Journal of Creative Behavior, Journal of Thinking Skills and Creativity, Journal of Creativity and Business Innovation as well as Journal of Business Models.

Creativity Expert

Christian has been designing creativity modules, courses and programs in primary school, secondary school, youth education as well as in higher education and professional education. This includes the development of a novel bachelor program on Creativity & Business Innovation and a master level program on Creative Genius (probably the most ambitious creativity training program in the world). Christian has invented several creativity toolkits that have been taught to more than 100.000 professionals worldwide.

Passionate Speaker

Christian regularly gives inspiring and energetic keynote speeches, gives lectures, teaches courses, facilitate workshops and does counselling on how to nurture the individual, team and organisational creativity. He typically presents subjects like how to teach creativity, how to perform deliberate practice of creativity, how to design creativity training exercises as well as how to assess creative potential and creative production. Christian also advises on how to develop organisational creativity and facilitate creative processes.

Contact

Thanks for your e-mail.

Processing...

ORCID_logo.svg
Find my full list of publications on OrcId.org
linkedin-white-logo-png-14
Find my full CV on Linkedin.com

Creativity Toolkits & Works

From me to you

Tværfaglighed på Den Kreative Platform (free paper)

At kunne anvende sin viden uden at være hæmmet af faglig, social eller kulturel mønstertænk- ning, er en væsentlig kompetence i et vidensamfund, hvor behovet for tværfaglig udvikling og kreativitet bliver stadig mere efterspurgt. I traditionelt arbejde vil indføring af tværfaglighed ofte bidrage i form af en negativ synergi-effekt. I denne artikel beskrives en pædagogik, der som mål har uhæmmet anvendelse af viden. Det er en pædagogik for tværfaglighed, hvor nytænkning og kreativitet er centrale elementer. Det er en 3D pædagogik, der som virkemiddel anvender såvel sprog, krop og indstilling til at skabe Den Kreative Platform. Den Kreative Platform er metafor for et læringsmiljø uden de faglige, sociale og kulturelle bindinger, der tit opstår i et tværfagligt samarbejde. Den Kreative Platform har været anvendt i camps, kurser, workshops og konkrete udviklingsforløb indenfor kreativitet og entrepreneurship på en række uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

WOFIE – Fire dages workshop for 450 studerende i entreprenørskab (free paper)

Workshop for Innovation and Entrepreneurship (WOFIE) var en kæmpe workshop, hvor 450 studerende ved Aalborg Universitet gennem fire dage blev undervist i entreprenørskab, innovation og kreativitet på tværs af fakulteter, institutter og studienævn. WOFIE blev gennemført samtidigt ni steder på Aalborg universitet i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. WOFIE var en succes, fordi det kunne lade sig gøre at tænke, planlægge og gennemføre en så omfattende workshop – og fordi både lærere og studerende fik en tværfaglig og intens erfaring med en helt ny måde at tænke undervisning på. Denne artikel er også en historie om, hvordan didaktik baseret på parallel tænkning kan anvendes som krumtap i en workshop gennemført af 30 lærere, som for de flestes vedkommende aldrig har undervist i entreprenørskab før. Parallel tænkning kendes fra kreativitetsverdenen, og en vigtig pointe i denne artikel er, at kreativitet er et centralt element i entreprenørskabsundervisning. WOFIE blev en succes for de deltagende lærere og studerende, og der var en overvejende tilfredshed med at have deltaget. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Horisontal Tænkning er Nøglen til Nytænkning – uhæmmet anvendelse af viden (free paper)

Processen for nytænkning kan faseopdeles (i 3 faser) efter hvilken viden, der skal være tilgængelig hvornår. I bund og grund er uhæmmet anvendelse af viden det elementære i processer for nytænkning. Derfor bliver sammensætningen af den tilstedeværende viden nøglen til et effektivt og succesfuldt resultat. Mange processer for nytænkning når aldrig et succesfuldt resultat og bliver ofte til en leg med mange ideer, men uden noget konkret udbytte i form af en løsning til et konkret problem. De to mest almindelige årsager til dette ligger i følgende: Manglende eller forkert viden tilgængelig i processens 3 faser; Manglende forståelse for Horisontal Tænkning Dette dokument vil klarlægge det nødvendige behov for viden i hver af de respektive faser, samt hvordan denne viden skal anvendes for at opnå et så stort udbytte af processen for nytænkning som muligt. For at opnå reel nytænkning skal man anvende viden på tværs af faglige, sociale og kulturelle grænser. Dette systematiseres og gøres let gennem Horisontal Tænkning, som er en del af Tankens Disciplin. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Den Kreative Platform anvender elevens kreativitet til at udvikle sin faglighed? (free paper)

Den Kreative Platform er en undervisningsmetode, der gør det lettere for eleverne at deltage i  undervisningen, fordi de får lettere ved at engagerer sig og anvende deres kreativitet til at tænke nyt og til at forstå det faglige indhold. Metoden er udviklet på Aalborg universitet og anvendes i dag på en lang række skoler, gymnasier og UCér landet over. Den Kreative Platform består af en 6 trins fasemodel, der tager deltagerne op på en kreativ platform, hvor de får lettere ved at være kreative sammen. Den Kreative Platform er en meget struktureret undervisningsmetode der er baseret på fire grundlæggende principper som tilsammen gør det lettere for den enkelte elev at anvende sin viden uden at sidde fast i etablerede  faglige, sociale eller kulturelle tanke og handlemønstre. De fire principper er: ”horisontal  tænkning”, ”opgave fokus”, ”parallel tænkning og ”Ingen oplevet bedømmelse”. Gennem de fire principper etableres et skabende nærvær i undervisningen. Dette sker gennem en kreativ proces, hvor deltagernes evne til at være sig selv udvikles – og dermed frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med al deres viden, uden restriktioner af faglig, social eller  kulturel karakter. Den samme proces som fører til radikal nytænkning, vil højne selvværdet og øge  forståelsen af det faglige.  Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Den Kreative Platform i fagfaglig undervisning (free paper)

Ideen med at anvende Den Kreative Platform i undervisningen er at den hjælper eleven til at kunne anvende en større del af sin viden til at forstå det nye stof. Sagt på en anden måde bliver elevens forforståelse af stoffet større når man anvender Den Kreative Platform og derved får eleven lettere ved at tilegne sig stoffet. Det skyldes først og fremmest en række principper som undervisningen tilrettelægges efter på Den Kreative Platform. På Den Kreative Platform tilrettelægges undervisningsforløbet som en kreativ proces, hvor eleverne lærer at tænke horisontalt hvilket vil sige at kunne inddrage deres viden uden for faget/emnet i deres bearbejdning af stoffet. Hvis faget er fysik handler det altså om at gøre det lettere for eleven at anvende sin viden fra alle andre steder i tilværelsen til at forstå fysikken. Det kan være fra andre fag og det kan være fra fritiden. Eleven ved så frygteligt meget, men er måske ikke klar over at hvilken del af denne viden der er relevant for fysikken. At tænke horisontalt betyder at kunne få øje på sammenhænge på tværs af faggrænser og dermed øge sin forforståelse. Det er en kreativ anvendelse af viden som bliver mulig når man anvender de didaktiske principper fra Den Kreative Platform. Det bliver muligt at få ideer om faglige sammenhænge på samme”måde”som man kan få ideer om f.eks. nye produkter i industrien. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Træningsprogrammet for Nytænkning (free toolkit)

Træningsprogrammet for Nytænkning er ideel til både at skabe og vedligeholde evner for nytænkning hos mennesker. Ved at træne nytænkning 15 minutter om ugen kan du ændre din evne til at tænke nyt både på kort sigt, men også for resten af livet. Træning af nytænkning kan sammenlignes med træning af at spille et instrument eller fodbold, træning af at synge eller dyrke gymnastik. Fælles for dem er at det handle om at blive mere end det handler om at forstå. Forskellen er dog at træning i nytænkning giver mærkbare fordele når du skal tænke nyt på arbejde eller fritid, skal modtage og arbejde videre på andres ideer og når du bliver udsat for ændringer i arbejdsmiljø, form, indhold og interaktion. Jeg udviklede dette træningsystem i 2011 og udgav det i 2012.

SIGN UP FOR FREE

FOR MORE TOOLS AND WORKS ON CREATIVITY

Please join the mission to help world citizens regain their creative confidence and advance their creative skills. So that they can achieve a more meaningful life, become more innovative in their work and so that they can push forward humanity and solve the problems created and faced by the human race.