1 +
course participants
1 +
keynote participants
 • It truly changed me. It made me more confident and daring.
  Silvie Vale, Communications consultant

 • This has been the most important and useful learning experience in my 16 years of education.
  Course participant

 • I followed the process and we got a very innovative idea – It actually got patented.
  Anders Baek, Senior Mechanical Engineer

 • Within a week my brain was totally reconfigured.
  Course participant

 • I have learned to approach my professional field much differently and in a more playful way.
  Kamilla Rasmussen, Marketing consultant

 • I realised that, if I want, I can produce 200 ideas to solve a single problem.
  Fabrizio Negretti, Course participant

PHD CHRISTIAN BYRGE

“My passion and expertise is to help educators and managers across all domains to design serious, inspiring and playful training that develops creative thinking skills for all levels of education and for all types of organisations”

Curious Researcher

Christian Byrge achieved his PhD degree for his research on creativity. He has invented and published several books and toolkits on how to develop creative thinking skills. These have been taught to more than 100.000 professionals from USA, Europe, Asia, Africa and Australia. He has also played a leading role in the design of the worlds first digital gamified creativity training program.

Training Expert

Christian has been a leading training designer for several creativity modules, courses and programs in both foundational, youth and higher education as well as in executive and continuous education. This includes the development of a new bachelor program on Creativity & Business Innovation and a master level program on Creative Genius (probably the most ambitious creativity training program in the world).

Passionate Speaker

Christian regularly gives inspiring and energetic keynote speeches, teaches courses and does counselling on the enhancement of personal, team and organisational creativity. He typically presents subjects like how to teach creativity, how to perform deliberate practice of creativity, creativity training, assessment of creative potential as well as a variety of creative processes and techniques.

CREATIVITY COMPETENCE LEVEL

Want to enter the next level?

ILLUSTRATION SET 1
LEVEL ONE
1
LEVEL ONE
EVERYDAY CREATIVITY

CLEAR UNDERSTANDING OF THE VALUE OF CREATIVITY

PROCEDURES FOR CREATIVITY IN TEAM MEETINGS

focus on solving everyday tasks more creative

LEVEL TWO
2
LEVEL TWO
User-centric creativity

Advanced team creative process methods

Systematic evaluation of creative output

focus on Ideas that better meet user needS

LEVEL THREE
3
LEVEL THREE
Domain creativity

advanced individual creativity approaches

Interconnected individual and team creativity

Open and curious team culture

systematic evaluation of creative skills

focus on creating novel breakthrough solutions

LEVEL FOUR
4
LEVEL FOUR
SOCIETAL CREATIVITY

Creativity as a second nature

Procedures for implementing novel ideas

strong creative perseverance and persuasion

focus on setting new cross-industry standards

Contact
ORCID_logo.svg
Find my full list of publications on OrcId.org
linkedin-white-logo-png-14
Find my full CV on Linkedin.com

Creativity Toolkits & Works

From me to you

Horisontal Tænkning er Nøglen til Nytænkning – uhæmmet anvendelse af viden (free paper)

Processen for nytænkning kan faseopdeles (i 3 faser) efter hvilken viden, der skal være tilgængelig hvornår. I bund og grund er uhæmmet anvendelse af viden det elementære i processer for nytænkning. Derfor bliver sammensætningen af den tilstedeværende viden nøglen til et effektivt og succesfuldt resultat. Mange processer for nytænkning når aldrig et succesfuldt resultat og bliver ofte til en leg med mange ideer, men uden noget konkret udbytte i form af en løsning til et konkret problem. De to mest almindelige årsager til dette ligger i følgende: Manglende eller forkert viden tilgængelig i processens 3 faser; Manglende forståelse for Horisontal Tænkning Dette dokument vil klarlægge det nødvendige behov for viden i hver af de respektive faser, samt hvordan denne viden skal anvendes for at opnå et så stort udbytte af processen for nytænkning som muligt. For at opnå reel nytænkning skal man anvende viden på tværs af faglige, sociale og kulturelle grænser. Dette systematiseres og gøres let gennem Horisontal Tænkning, som er en del af Tankens Disciplin. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Den Kreative Platform anvender elevens kreativitet til at udvikle sin faglighed? (free paper)

Den Kreative Platform er en undervisningsmetode, der gør det lettere for eleverne at deltage i  undervisningen, fordi de får lettere ved at engagerer sig og anvende deres kreativitet til at tænke nyt og til at forstå det faglige indhold. Metoden er udviklet på Aalborg universitet og anvendes i dag på en lang række skoler, gymnasier og UCér landet over. Den Kreative Platform består af en 6 trins fasemodel, der tager deltagerne op på en kreativ platform, hvor de får lettere ved at være kreative sammen. Den Kreative Platform er en meget struktureret undervisningsmetode der er baseret på fire grundlæggende principper som tilsammen gør det lettere for den enkelte elev at anvende sin viden uden at sidde fast i etablerede  faglige, sociale eller kulturelle tanke og handlemønstre. De fire principper er: ”horisontal  tænkning”, ”opgave fokus”, ”parallel tænkning og ”Ingen oplevet bedømmelse”. Gennem de fire principper etableres et skabende nærvær i undervisningen. Dette sker gennem en kreativ proces, hvor deltagernes evne til at være sig selv udvikles – og dermed frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med al deres viden, uden restriktioner af faglig, social eller  kulturel karakter. Den samme proces som fører til radikal nytænkning, vil højne selvværdet og øge  forståelsen af det faglige.  Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Den Kreative Platform i fagfaglig undervisning (free paper)

Ideen med at anvende Den Kreative Platform i undervisningen er at den hjælper eleven til at kunne anvende en større del af sin viden til at forstå det nye stof. Sagt på en anden måde bliver elevens forforståelse af stoffet større når man anvender Den Kreative Platform og derved får eleven lettere ved at tilegne sig stoffet. Det skyldes først og fremmest en række principper som undervisningen tilrettelægges efter på Den Kreative Platform. På Den Kreative Platform tilrettelægges undervisningsforløbet som en kreativ proces, hvor eleverne lærer at tænke horisontalt hvilket vil sige at kunne inddrage deres viden uden for faget/emnet i deres bearbejdning af stoffet. Hvis faget er fysik handler det altså om at gøre det lettere for eleven at anvende sin viden fra alle andre steder i tilværelsen til at forstå fysikken. Det kan være fra andre fag og det kan være fra fritiden. Eleven ved så frygteligt meget, men er måske ikke klar over at hvilken del af denne viden der er relevant for fysikken. At tænke horisontalt betyder at kunne få øje på sammenhænge på tværs af faggrænser og dermed øge sin forforståelse. Det er en kreativ anvendelse af viden som bliver mulig når man anvender de didaktiske principper fra Den Kreative Platform. Det bliver muligt at få ideer om faglige sammenhænge på samme”måde”som man kan få ideer om f.eks. nye produkter i industrien. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Træningsprogrammet for Nytænkning (free toolkit)

Træningsprogrammet for Nytænkning er ideel til både at skabe og vedligeholde evner for nytænkning hos mennesker. Ved at træne nytænkning 15 minutter om ugen kan du ændre din evne til at tænke nyt både på kort sigt, men også for resten af livet. Træning af nytænkning kan sammenlignes med træning af at spille et instrument eller fodbold, træning af at synge eller dyrke gymnastik. Fælles for dem er at det handle om at blive mere end det handler om at forstå. Forskellen er dog at træning i nytænkning giver mærkbare fordele når du skal tænke nyt på arbejde eller fritid, skal modtage og arbejde videre på andres ideer og når du bliver udsat for ændringer i arbejdsmiljø, form, indhold og interaktion. Jeg udviklede dette træningsystem i 2011 og udgav det i 2012.

The creative platform: a didactic approach for unlimited application of knowledge in interdisciplinary and intercultural groups (scientific paper)

In interdisciplinary or intercultural groups, it is highly important that the members of the group are able to apply and share knowledge across the standard boundaries that exist around disciplines and practices. Often, a lot of effort is required to avoid pitfalls such as misunderstandings, judgemental discussions or just the inability to understand each other’s professional, social or cultural way of thinking. This paper introduces the creative platform as a didactic approach for enabling a group to apply and share their knowledge without limitations coming from professional, social or cultural patterns of thinking and doing. In that sense, the creative platform is a mental meeting place where people with different professional, social and cultural backgrounds can meet and create new thoughts and actions together. The key in developing the creative platform as a learning environment is the use of 3D cases, which are learning exercises where the simultaneous use of brain, body and attitude constitutes a 3D access to learning. The core of a 3D case is an uncompromising use of three fundamental principles: parallel thinking, task focus and no judgement. At the end of the paper, we give examples of implementing the creative platform using 3D cases. I co-authored this paper with Søren Hansen.

Get the paper in English now.

En ny agenda for entreprenørskabsforskningen: Dansk forskning i entreprenørielle muligheder (free scientific paper)

Hvad er en entreprenøriel mulighed? Og hvordan opstår den? Disse
to spørgsmål er omdrejningspunkt for et af de centrale temaer i forskningen om entreprenørskab. I denne artikel redegøres for de danske bidrag til denne debat. Disse udgør samlet konturerne til en dansk agenda for entreprenørskabsforskning. Denne tager udgangspunkt i en antagelse om, at muligheder skabes i dynamiske sociale interaktioner. Endvidere redegøres for begrænsningerne og udfordringerne for den danske agenda. Jeg co-authored denne artikel med Steffen Korsgaard, Claus Thrane, Per Blenker, Poul Rind Christensen, Jesper Piihl, Helle Neergaard og Toke Bjerregaard.

SIGN UP FOR FREE

FOR MORE TOOLS AND WORKS ON CREATIVITY

Please join the mission to help world citizens regain their creative confidence and advance their creative skills. So that they can achieve a more meaningful life, become more inventive in their work and so that they can push forward humanity and solve the problems created and faced by the human race.