WOFIE – Fire dages workshop for 450 studerende i entreprenørskab (free paper)

Workshop for Innovation and Entrepreneurship (WOFIE) var en kæmpe workshop, hvor 450 studerende ved Aalborg Universitet gennem fire dage blev undervist i entreprenørskab, innovation og kreativitet på tværs af fakulteter, institutter og studienævn. WOFIE blev gennemført samtidigt ni steder på Aalborg universitet i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. WOFIE var en succes, fordi det kunne lade sig gøre at tænke, planlægge og gennemføre en så omfattende workshop – og fordi både lærere og studerende fik en tværfaglig og intens erfaring med en helt ny måde at tænke undervisning på. Denne artikel er også en historie om, hvordan didaktik baseret på parallel tænkning kan anvendes som krumtap i en workshop gennemført af 30 lærere, som for de flestes vedkommende aldrig har undervist i entreprenørskab før. Parallel tænkning kendes fra kreativitetsverdenen, og en vigtig pointe i denne artikel er, at kreativitet er et centralt element i entreprenørskabsundervisning. WOFIE blev en succes for de deltagende lærere og studerende, og der var en overvejende tilfredshed med at have deltaget. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.