Kreativ Nytænker 2019

Kreativ nytænker JanuarPå denne side vil information, slides og opgaver vedrørende kurset “Kreativ Nytænker” være at finde. Slides og opgaver vil blive lagt op i forbindelse med den relevante undervisning.

Hvis du har spørgsmål til slides, undervisning, litteratur eller opgaver, så ring/skriv til Søren (+45 20458394‬ / soren@kreativitetsakademiet.dk) eller Christian (+45 31555575 / post@christianbyrge.com).

Hjemmeperioden fra november til januar

Hjemmeperioden fra oktober til november

Standardmoduler til Den Kreative Platform mix and match (link)

Standardforløb på Den Kreative Platform (link)

200 kreativitetsøvelser til jeres personlige træningsprogram (link)

Ord træningsstimuli kort (link) – sendes også i trykt version med GLS til jer

Billede træningsstimuli kort (link) – sendes også i trykt version med GLS til jer

Person analogi træningsstimuli kort (link) – sendes også i trykt version med GLS til jer

Princip træningsstimuli kort (link) – sendes også i trykt version med GLS til jer

Udfordring træningsstimuli kort (link) – sendes også i trykt version med GLS til jer

At facilitere andres kreativitet i en kreativ proces

Fokus er på, at du skal øve dig i at facilitere andres kreativitet i proces (og/eller via træning og/eller ledelse), samt at du skal øve dig i at planlægge og designe kreative processer for andre. Det er vigtigt, at forstå forskellen på din egen personlige kreative proces, og en faciliteret kreativ process. I følgende hjemmeopgaver er fokus på en faciliteret kreativ proces. 

I vil med GLS pakketrans modtage jeres træningsstimuli kort snarest muligt. Senest 11 september.

 1. Planlæg og gennemfør mindst to kreative processer. Det kan være et møde, en workshop, udviklingsproces eller en anden sammenhæng, hvor du skal få andre til at være kreative i en begrænset periode. Det kan være den ene er et møde, og den anden er en workshop. Du må gerne selv deltage i den kreative produktion, men din primære rolle skal være planlægger/designer af processen samt facilitator af processen. Du kan gennemføre processerne på dit arbejde, i en forening eller andre steder.
 2. Reflekter over hvordan du kan “dreje på forskellige håndtag” til den kreative proces. Er det en god ide at designe den kreative proces specifikt til opgaven og deltagerskaren, eller kan man tale om en generel proces? Er der for eksempel noget man skal være særlig opmærksom på i sin planlægning/design af en kreativ proces afhængig af problem, deltagere, længde af proces, videre forløb, facilitering, udvælgelse af ideer, ressourcer, forventet resultat, etc. 
 3. Det er forholdsvis nemt at få en fornemmelse for niveauet af kreativitet når vi arbejder individuelt. Det er langt sværere at vurdere det kreative niveau når man faciliterer andre gennem en kreative proces. Tilrettelæg en metodisk tilgang til at undersøge effekten af dine kreative processer. Opsaml nødvendig data (observation, interview, ideerne eller andet) og analyser dette for at finde frem til hvorvidt den ønskede effekt er opnået, eller for at undersøge specifikke elementer af den kreative proces, eller noget helt andet du finder særlig spændende ved facilitering af kreative processer. Reflekter over din metode og dine resultater.
 4. Design dit eget personlige træningsprogram, som du kan følge fremover. Det kan bestå af tidligere øvelser, som du videreudvikler eller helt nye øvelser du finder eller opfinder selv. Gennemfør træningsprogrammet i din hverdag. Du bestemmer selv fokus for træningen i dette træningsprogram. Du bestemmer også selv om denne træning udføres individuelt eller sammen med andre. Har du endnu ikke lavet træning sammen med andre, så er det dog et krav at du gør det i denne periode. 

Hjemmeopgaverne gennemføres og en præsentation af hvad du gjorde og dine refleksioner herover skal du have klar til næste gang vi mødes. Du må gerne bruges slides eller andet til denne præsentation. Vi forventer at præsentationen varer cirka 10-15 minutter.

Hjemmeperioden fra august til oktober

Få andre med i din kreative proces

 1. Præsenter en eller flere case(s), hvor du beskriver dit arbejde med at få andre med i din kreative proces – med henblik på at få mere viden og flere ideer i spil. Det må gerne være det arbejde, der ligger på dit bord i forvejen – stort og småt. Det må også gerne være et fokus du kaster dig over med henblik på at skabe noget, der virkeligt betyder noget for dig – arbejdsmæssigt eller privat. 
 2. Beskriv din(e) case(s) kort,  hvilke kollegaer, hvilke eksterne og hvilke gatekeepers skal du eventuelt have med i processen? beskriv hvorfor de skal med? hvilken viden eller “gate” giver de dig afgang til? hvordan får du dem med? hvordan får du de andre med i din proces så de deltager kreativt?
 3. Beskriv og reflekter over de processer/aktiviteter/prototyper/osv du gennemfører i din(e) case(s). 

Eksperimenter med at skabe fokus og søge inspiration med et Vision Board

 1. Opbyg et vision board. Saml billeder, skriv titler eller andet – som betyder noget for dig og anbring dem synligt på et “Vision Board”. Dit vision board skal være synlig for dig jævnligt, så du ofte bliver gjort opmærksom på dem. Sæt dit vision board på væggen, på døren eller lav den digitalt.
 2. Eksperimenter med at blande dine elementer i vision board på kryds og tværs.
 3. Præsenter dit vision board samt nogle af dine krydsninger og diskuter hvad der mon kunne være et fokus i dit arbejde som kreative person eller kreative geni. Hvad er du motiveret af i højere grad end andet, og især hvad der er interne motivationer for dig.
 4. Eksperimenter med at blande noget fra dit Vision Board i den opgave du sidder med. Det kan måske være det arbejde, der ligger på dit bord i forvejen – stort og småt. Reflekter over hvordan du i højere grad kan få dig selv (interne motivation) mere med i de opgaver du laver i dit arbejde.

Hjemmeperioden fra juni til august

Fokus er på din udvikling som et kreativt geni. Der er to elementer i dit arbejde med din udvikling til et kreativt geni. Det ene handler om hvordan du anvender kreativitetstræning til at blive mere kreativ. Det andet handler om en dybere forståelse af din personlige kreative produktion, individuelt og sammen med andre.

 • Download ovenstående kalender fil med kreativitetstræningsøvelser ELLER ovenstående pdf fil med samme øvelser. Sæt øvelserne ind i din egen kalender på de respektive datoer. Du skal udføre træningen på de respektive datoer eller snarest derefter. Vi anbefaler, at du udfører disse øvelser enten alene eller sammen med én anden person (aldrig i en større gruppe).
 • Gennemfør det digitale træningsprogram på www.academyforcreativity.com (mindst 10 timer). Du bestemmer selv om du gennemfører det på en dag eller fordeler træninger over hele perioden frem til næste internat. Vi anbefaler at du anvender Google Chrome og Firefox browser.
 • Efterhånden som du gennemfører din træning skal du diskutere og reflektere over hvilken type træning, der er god for dig samt hvorfor. Hvordan ser din fremtidige træning ud, hvilke typer af øvelser, hvor ofte træner du, med hvem og hvorfor (brug din Torrance test til at lave en refleksion over dine kreative styrker og svagheder, og hvilke variabler du kunne tænke dig at udvikle, herunder originalitet, fleksibilitet, flydende tænkning og videreudvikling? Du skal udvikle en række personlige øvelser, som du implementerer i din dagligdag, så du kan fortsætte din træning af kreativitet efter modulet. Du kan eventuelt bruge eller lade dig inspirere af øvelserne på www.idetræning.dk eller http://www.uva.aau.dk/den-kreative-platform/3d-cases/ og øvelserne fra undervisningen samt frawww.academyforcreativity.com.
 • Udvikl og eksperimenter fortsat løbende med din egen personlige kreative metode. Leg med den og udfør så mange eksperimenter som muligt hvor du anvender din personlige kreative proces på dine dagligdags opgaver. I forbindelse med hver af disse processer skal du analysere og reflektere over din kreative produktion, herunder:
  1. Analyser antallet af ideer du har produceret – eventuelt ved at sammenlignet med antallet af producerede ideer i andre processer. 
  2. Analyser originaliteten af ideerne du har produceret – eventuelt ved at sammenlignet med originaliteten af producerede ideer i andre processer. 
  3. Analyser fleksibiliteten af ideerne du har produceret – eventuelt ved at sammenlignet med fleksibiliteten af producerede ideer i andre processer.
  4. Analyser videreudviklingen af ideerne du har produceret – eventuelt ved at sammenlignet med videreudviklingen af producerede ideer i andre processer.

Hjemmeopgaverne må laves som seperate skriftlige arbejder eller som et sammenskrevet skriftligt arbejde. Vi forventer at alle ovenstående hjemmeopgaver tilsammen maksimalt fylder 5 sider plus eventuelle bilag og referencer. Det er tilladt at bruge mest plads på de delopgaver du synes er mest spændende. Deadline for aflevering er den 9 august 2019 klokken 12.00 på post@christianbyrge.com


Hjemmeopgaven fra april til juni

Fokus i denne hjemmeperiode er på din udvikling som et kreativt geni, herunder udvikling af din kreative metode, som du anvender når du ønsker at være mere kreativ.

Udvikl og eksperimenter løbende med din egen personlige kreative metode. Leg med den og udfør så mange eksperimenter som muligt, hvor du anvender processen på dine dagligdags opgaver. I princippet kan du anvende din kreative proces på ALLE opgaver. Du skal udfordre dig selv og prøve forskellige opgaver. Både på arbejde og privat. Tag udgangspunkt i spørgsmålene herunder og kik tilbage på slides fra internatet. 

 1. Hvad er dit kreative sted (afprøv mindst 3 steder)
 2. Hvad tid på dagen er bedst for din kreativitet?
 3. Hvordan skaber du fokus på opgaven?
 4. Hvordan og hvor søger du inspiration?
 5. Hvilke inkubationsaktiviteter virker bedst for dig?
 6. Opsummer din procesmetode i en procesmodel du kan anvende på dine fremtidige opgaver

Hjemmeopgaverne må laves som separate skriftlige arbejder eller som et sammenskrevet skriftligt arbejde. Vi forventer at alle ovenstående hjemmeopgaver tilsammen maksimalt fylder 7 sider plus eventuelle bilag og referencer. Det er tilladt at bruge mest plads på de delopgaver du synes er mest spændende.  Deadline for aflevering er den 3 juni 2019 klokken 12.00 på sorenhan@icloud.com