Uhæmmet anvendelse af viden og erfaring gennem horisontal tænkning på Den Kreative Platform (free paper)

At have adgang til og at kunne anvende viden og erfaring uhæmmet, er en af de væsentligste kompetencer i et videnssamfund, hvor behovet for udvikling og kreativitet bliver stadig mere udtalt. Vores anvendelse af viden og erfaring er typisk begrænset af fagenes etablerede traditioner og tankemønstre. Hvis vi arbejder i en gruppe kan de være yderlig begrænset af sociale relationer og kulturelle værdier. En understregning af problematikken er, at selv pædagogikken har tilpasset sig fagene gennem fagdidaktikken. I denne artikel beskrives en pædagogik, der har uhæmmet anvendelse af viden og erfaring som mål. Det er nytænkningens, tværfaglighedens og kreativitetens pædagogik. Det er en 3D pædagogik, der som virkemiddel anvender såvel sprog, krop og indstilling til at fjerne tidens indflydelse på anvendelsen af viden og erfaring. Derved opnår den at deltagernes samlede viden og erfaring står til rådighed, uden de sædvanlige faglige, sociale og kulturelle bindinger. Det bliver så muligt at søge- og anvende viden og erfaring horisontalt – fra et område til et andet. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.