Intuition og Træning af Kreativitet (book chapter)

Siger man intuition, så vl mange begynde at tænke på kreativitet, kreative værker og kreative kundskaber. Den overordnede sammenhæng mellem intuition og kreativitet er for praktikere oftest indlysende, men detaljerne afhænger dog af, hvilke af de mange definitioner man vælger at tage udgangspunkt i. Encyclopedia of Creativity definerer intuition som en tavs viden, der guider beslutningstagning i en lovende retning. Den store danske gyldendals åbne encyklopædi definerer intuition som umiddelbart og direkte opfattelse af en helhed eller sammenhæng uden forudgående rationel tænkning. En simpel opdeling af kreativitetsdefinitioner kan have præ/post 1960erne på den ene dimension og historisk/psykologisk på den anden dimension. Læs mere om sammenhængen mellem intuition og træning af kreativitet i dette kapitel. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.