En ny agenda for entreprenørskabsforskningen: Dansk forskning i entreprenørielle muligheder (free scientific paper)

Hvad er en entreprenøriel mulighed? Og hvordan opstår den? Disse
to spørgsmål er omdrejningspunkt for et af de centrale temaer i forskningen om entreprenørskab. I denne artikel redegøres for de danske bidrag til denne debat. Disse udgør samlet konturerne til en dansk agenda for entreprenørskabsforskning. Denne tager udgangspunkt i en antagelse om, at muligheder skabes i dynamiske sociale interaktioner. Endvidere redegøres for begrænsningerne og udfordringerne for den danske agenda. Jeg co-authored denne artikel med Steffen Korsgaard, Claus Thrane, Per Blenker, Poul Rind Christensen, Jesper Piihl, Helle Neergaard og Toke Bjerregaard.