Den Kreative Platform: Læring Uden Bedømmelse (free paper)

Evalueringens dilemma er stadig det samme, som da Donald Schön i 1987 konfronterede problemet og ind- ledte det arbejde, der, i nogenlunde lige linje, i dag har ført til Otto Scharmers ”U-Teori” (Theory-U). Schöns løs- ning var den refleksive praktiker og Scharmers løsning er det skabende nærvær. Ved at forholde sig kritisk til refleksioner over tidligere erfaringer undgår praktikeren at lave den samme fejl to gange, og han kan fokusere på de positive elementer. På den anden side vil en eva- luering altid principielt skabe afstand mellem relevant (generel) viden og den unikke situation, denne viden skal anvendes i. Evalueringen vil aldrig kunne erstatte den erfarne og nærværende praktikers uhæmmede anven- delse af situationsspecifik viden i den unikke situation, han indgår i. Hvorfor? Fordi den viden, der er indeholdt i en evaluering, altid vil være mere generel – og dermed begrænset – i forhold til den uhæmmede anvendelse af viden, som trækker på al den viden, individet eller gruppen råder over. Lige som Theory-U er Den Kreative Platform baseret på den præmis, at problemer skal løses gennem et skabende nærvær i stedet for gennem en refleksiv proces. Der er tale om to forskellige paradigmer, hvor det refleksive repræsenterer en bevægelse af viden væk fra situationen (nuet), og det skabende nærvær re- præsenterer en bevægelse af viden ind i nuet. Men når refleksion traditionelt opfattes som den væsentligste bestanddel i evalueringen, hvordan kan man så tale om evaluering i et skabende nærvær, hvor refleksionen pr. definition er fraværende? Det vil denne artikel give et bud på. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen og Rune Osmundsen.