Den Kreative Platform anvender elevens kreativitet til at udvikle sin faglighed? (free paper)

Den Kreative Platform er en undervisningsmetode, der gør det lettere for eleverne at deltage i  undervisningen, fordi de får lettere ved at engagerer sig og anvende deres kreativitet til at tænke nyt og til at forstå det faglige indhold. Metoden er udviklet på Aalborg universitet og anvendes i dag på en lang række skoler, gymnasier og UCér landet over. Den Kreative Platform består af en 6 trins fasemodel, der tager deltagerne op på en kreativ platform, hvor de får lettere ved at være kreative sammen. Den Kreative Platform er en meget struktureret undervisningsmetode der er baseret på fire grundlæggende principper som tilsammen gør det lettere for den enkelte elev at anvende sin viden uden at sidde fast i etablerede  faglige, sociale eller kulturelle tanke og handlemønstre. De fire principper er: ”horisontal  tænkning”, ”opgave fokus”, ”parallel tænkning og ”Ingen oplevet bedømmelse”. Gennem de fire principper etableres et skabende nærvær i undervisningen. Dette sker gennem en kreativ proces, hvor deltagernes evne til at være sig selv udvikles – og dermed frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med al deres viden, uden restriktioner af faglig, social eller  kulturel karakter. Den samme proces som fører til radikal nytænkning, vil højne selvværdet og øge  forståelsen af det faglige.  Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.