Den Kreative Platform i fagfaglig undervisning (free paper)

Ideen med at anvende Den Kreative Platform i undervisningen er at den hjælper eleven til at kunne anvende en større del af sin viden til at forstå det nye stof. Sagt på en anden måde bliver elevens forforståelse af stoffet større når man anvender Den Kreative Platform og derved får eleven lettere ved at tilegne sig stoffet. Det skyldes først og fremmest en række principper som undervisningen tilrettelægges efter på Den Kreative Platform. På Den Kreative Platform tilrettelægges undervisningsforløbet som en kreativ proces, hvor eleverne lærer at tænke horisontalt hvilket vil sige at kunne inddrage deres viden uden for faget/emnet i deres bearbejdning af stoffet. Hvis faget er fysik handler det altså om at gøre det lettere for eleven at anvende sin viden fra alle andre steder i tilværelsen til at forstå fysikken. Det kan være fra andre fag og det kan være fra fritiden. Eleven ved så frygteligt meget, men er måske ikke klar over at hvilken del af denne viden der er relevant for fysikken. At tænke horisontalt betyder at kunne få øje på sammenhænge på tværs af faggrænser og dermed øge sin forforståelse. Det er en kreativ anvendelse af viden som bliver mulig når man anvender de didaktiske principper fra Den Kreative Platform. Det bliver muligt at få ideer om faglige sammenhænge på samme”måde”som man kan få ideer om f.eks. nye produkter i industrien. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Træningsprogrammet for Nytænkning (free toolkit)

Træningsprogrammet for Nytænkning er ideel til både at skabe og vedligeholde evner for nytænkning hos mennesker. Ved at træne nytænkning 15 minutter om ugen kan du ændre din evne til at tænke nyt både på kort sigt, men også for resten af livet. Træning af nytænkning kan sammenlignes med træning af at spille et instrument eller fodbold, træning af at synge eller dyrke gymnastik. Fælles for dem er at det handle om at blive mere end det handler om at forstå. Forskellen er dog at træning i nytænkning giver mærkbare fordele når du skal tænke nyt på arbejde eller fritid, skal modtage og arbejde videre på andres ideer og når du bliver udsat for ændringer i arbejdsmiljø, form, indhold og interaktion. Jeg udviklede dette træningsystem i 2011 og udgav det i 2012.

The creative platform: a didactic approach for unlimited application of knowledge in interdisciplinary and intercultural groups (scientific paper)

In interdisciplinary or intercultural groups, it is highly important that the members of the group are able to apply and share knowledge across the standard boundaries that exist around disciplines and practices. Often, a lot of effort is required to avoid pitfalls such as misunderstandings, judgemental discussions or just the inability to understand each other’s professional, social or cultural way of thinking. This paper introduces the creative platform as a didactic approach for enabling a group to apply and share their knowledge without limitations coming from professional, social or cultural patterns of thinking and doing. In that sense, the creative platform is a mental meeting place where people with different professional, social and cultural backgrounds can meet and create new thoughts and actions together. The key in developing the creative platform as a learning environment is the use of 3D cases, which are learning exercises where the simultaneous use of brain, body and attitude constitutes a 3D access to learning. The core of a 3D case is an uncompromising use of three fundamental principles: parallel thinking, task focus and no judgement. At the end of the paper, we give examples of implementing the creative platform using 3D cases. I co-authored this paper with Søren Hansen.

Get the paper in English now.

En ny agenda for entreprenørskabsforskningen: Dansk forskning i entreprenørielle muligheder (free scientific paper)

Hvad er en entreprenøriel mulighed? Og hvordan opstår den? Disse
to spørgsmål er omdrejningspunkt for et af de centrale temaer i forskningen om entreprenørskab. I denne artikel redegøres for de danske bidrag til denne debat. Disse udgør samlet konturerne til en dansk agenda for entreprenørskabsforskning. Denne tager udgangspunkt i en antagelse om, at muligheder skabes i dynamiske sociale interaktioner. Endvidere redegøres for begrænsningerne og udfordringerne for den danske agenda. Jeg co-authored denne artikel med Steffen Korsgaard, Claus Thrane, Per Blenker, Poul Rind Christensen, Jesper Piihl, Helle Neergaard og Toke Bjerregaard.

Original Business Modelling: Potential Roles of Creativity in Entrepreneurship Training (free conference paper)

This Business Model Conference papers aims to design a research method for studying potential meaningful roles creativity may take in entrepreneurship training. It suggests an experimental setup using a 30 ECTS entrepreneurship course at a Danish university for conducting the experiments and the data collection. It presents the entrepreneurship course components, teaching method and evaluation methods as well as the potential creativity experiments. It also presents the suggested data collection and analysis methods. Finally, it presents expected findings from the study. I co-authored this paper with Kristian Brøndum.